2023-03-09

Träffa de högkvalificerade ingenjörerna bakom Driftklarts framgångar i Stockholm

Träffa de högkvalificerade ingenjörerna bakom Driftklarts framgångar i Stockholm

Driftklart är ett unikt konsultbolag med kontor i Stockholm, som samlar en grupp högt kvalificerade ingenjörer med specialkompetenser inom energi-och processteknik. Våra tjänster omfattar förstudier, projektledning, och byggledning, där fokus ligger på att se hela förloppet inom Asset Management, från idé till avveckling.

Sedan starten av Driftklarts kontor i Stockholm har vi framgångsrikt hittat synergier med nya kunder och uppdrag där vi kunnat samarbeta med kollegor från kontoret i Malmö. Flera nya uppdrag har kunnat utföras i och med vår etablering i Stockholm.

”Sedan starten för över ett år sedan har vi arbetat med fjärrvärme och energiprojekt”, säger Thomas Lummi som besitter över 20 års erfarenhet inom fjärrvärme och fjärrkyla.

Kompetensen förstärktes ytterligare med rekryteringarna av Anders Pedersen och Christian Bäckvall, som har betydande kompetens inom bygg och fastighet. Vi ser en stor utvecklingspotential i att både planera och effektivisera kyla och värme för fastigheter. Vår gemensamma erfarenhet inom fjärrvärme, byggledning och projektledning är användbar i en sådan expansiv region som Stockholm.

Vi är glada att vi nyligen fick ett stort projekt inom produktion av hetvatten i större förbränningsanläggningar, berättar Christian Bäckvall som är platschef och samordnar projektet.  

Driftklart har en kultur som bygger på samarbete och vi ser det som en naturlig utveckling att ha ett brett utbud av tjänster för nybyggnadsprojekt och energiutredningar, där flera discipliner och erfarenheter krävs för att uppnå bästa resultat.

”Vårt uppdrag är att underlätta den komplexa verksamheten för energiföretag, industriledare och fastighetsägare.” Anders

Våra tjänster kan bidra till att förbättra optimera produktionsanläggningar, vilket i förlängningen sparar mycket pengar åt kunden. För närvarande arbetar vi på Driftklart i Malmö med ett större projekt att optimera energianvändningen och skapa fossilfri ångproduktion till en större industri, ett uppdrag som sträcker sig över flera år. Denna kunskap är värdefull i vårt erbjudande i stockholmsregionen.

Vi kommer aktivt att arbeta för att växa i Stockholm med fler medarbetare. Våra kompetenser nu sträcker sig från att vi gärna tar på oss rollen som platschef i produktionsanläggningar och kraftvärmeverk, skapar prismodeller åt energibolag samt skapar resurseffektiva systemlösningar inom fastighetssektorn. Men fortsättning följer.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig. Vi ser fram emot att höra från dig och diskutera dina  behov.

CHRISTIAN BÄCKVALL

christian.backvall@driftklart.se
+46 70-844 26 21

THOMAS LUMMI

thomas.lummi@driftklart.se
+46 73-388 58 13

senaste nyheter

se alla nyheter