2024-03-22

Vatten och värme: Sven-Olas passion för samhällsbärande infrastruktur

Vatten och värme: Sven-Olas passion för samhällsbärande infrastruktur

Efter militärtjänsten började Sven-Olas professionella resa i ett läkemedelslaboratorium i Malmö. Denna tidiga erfarenhet av kvalitetsarbete och professionalism skulle komma att prägla hans syn på arbete och ansvar genom hela karriären, men det är hans roll som koordinator på Åkerslundsverket i Ängelholm som verkligen visar på hans förmåga att leda med pålitlighet och tillförlitlighet under tryck. Sven-Olas historia är inte bara en berättelse om personlig och professionell utveckling, utan också om vikten av att våga ta sig an nya utmaningar.

Sven-Ola växte upp på 70- och 80-talen, i frodig grönska i ett gränsland, där Söderåsens bokskog efterhand glesnar och övergår i åker och hage. Byn heter Konga och är belägen någonstans längs landsvägen mellan Kågeröd och Röstånga i norra delen av Svalövs kommun.

Under uppväxten väcktes och vidgades en stark och innerlig känsla för naturens under och mysterier, och även den självklara nödvändigheten av bevarande och ytliga avtryck. En kreativitet, nyfikenhet, och påhittighet föddes också av nödvändighet, utifrån relativ isolering och begränsade möjligheter. En inställning om att själv lösa problem har lagt en god grund för Sven-Olas professionella resa.

Sitt första riktiga arbete fick han strax efter avslutad militärtjänstgöring, på ett litet läkemedelslaboratorium i Malmö, där arbetet bland mycket bestod i tillverkning av tabletter i labb- och pilotskala. Erfarenheterna härifrån inspirerar fortfarande och formar hans syn på arbete och kvalitet.

Sven-Olas strävan efter kunskap ledde honom vidare till studier vid högskolan i Borås, och därefter till studier vid högskolan i Kristianstad, i maskinteknik med inriktning på polymera material och deras hantering och bearbetning. Intresset för kemi har alltid följt med och varit en röd tråd genom studier och yrkesval. 2004 förändrades Sven-Olas liv påtagligt då han blev stolt far. Det blev en balansgång mellan familjeliv, studier och arbete, och balansen försköts fullständigt året därpå, när tvillingar välkomnades till familjen. Studier pausades och arbete på heltid återupptogs på Sydvatten, med den trygghet det innebar men där även stora förändringar hade tagit sin början.

2016 tog han sig an den utmanande men givande rollen som koordinator på driften på Åkerslundsverket i Ängelholm. Med tunga krav och ansvar, i en turbulent period utan chef, vann Sven-Ola förtroende och respekt hos sina kollegor, med orubblig pålitlighet i operativt ansvarstagande, och med samordning och samarbeten i utvecklingsprojekt.

Det finns få saker som är så motiverade som att jobba med infrastruktur, tusentals människor är beroende av att ens anläggning fungerar optimalt.

Behållningen från denna tid är en god inblick i, och förståelse för verksamhetsledning, schemaläggning och revisionsplanering och Sven-Olas kunskap om, och engagemang för drift och underhåll av infrastruktur har lett honom till olika tekniska roller i branschen.

Med egna ord beskriver Sven-Ola sin drivkraft i det gemensamma, den oumbärliga och samhällsbärande infrastrukturen för produktion och distribution av vatten och värme, den som byggt under många generationer och som vi alla litar på ska fungera.

Intervju med Sven-Ola:
Hur skulle du beskriva dig själv i arbetet?

"Jag trivs bäst när jag arbetar med samhällsbärande infrastruktur, som fjärrvärmeverk och vattenverk. Dessa anläggningar motiverar mig att göra mitt yttersta varje dag. Jag gillar också att utarbeta och implementera planer för att optimera anläggningarnas effektivitet."

Vad gör du på fritiden?

"Jag och mina tre pojkar bor i ett gammalt hus i Klippan, och detta håller mig väl sysselsatt. Att göra saker tillsammans med barnen på landet känns som ett privilegium, särskilt med tanke på vår närhet till naturen."

Vad ser du fram emot på Driftklart?

"Jag vet att Driftklart har medarbetare med stor kompetens och erfarenhet inom våra branscher. När jag först hörde talas om företaget genom Carl, började jag följa deras resa och kände att jag ville vara en del av den."

senaste nyheter

se alla nyheter