Driftklart vector logo

Anläggningsstöd åt VASYD vid införande av gaspanna

Anläggningsstöd åt VASYD vid införande av gaspanna

VA Syd

BESKRIVNING
Projektledning av en nya 1 MW rågaspanna med nytt gassystem och varmvattensystem.
NÄR
2020
KUNDKONTAKT
Monica Erlandsson, VASYD

Uppdraget innefattade projektledning av en ny gaspanna vid avloppsreningsverket i Klagshamn.

Driftklart hade uppdraget att handla upp en nya panna och brännare åt VASYD, samt koordinera underentreprenörer och konsulter för varmvatteninstallationer, samt styr- och elentreprenad.

Vi uppdaterade PID och funktionsbeskrivningar, sammanställde slutdokumentation och hanterade besiktningar och dess restpunkter. Vi utförde även driftsättning och genomförde utbildning av VASYDs personal.

Kundcase

referenser & PROJEKT

Tillsammans med våra kunder utformar och driftsätter vi framtidens hållbara samhällen och infrastruktur. Här är ett litet urval av de projekt vi har genomfört med våra kunder.

Välkommen till Driftklart
Besök vår HR platform Hailey/

Vi på Driftklart är konsultbolag med ambitionen att utveckla och stödja din verksamhet inom infrastruktur, processindustrin och energi.