Driftklart vector logo

Avloppspumpstations el-optimering och eldokumentation

Avloppspumpstations el-optimering och eldokumentation

VASYD

BESKRIVNING
Driftklart har genomfört en översyn av el infrastrukturen på anläggningen.
NÄR
2023
KUNDKONTAKT
Lars Jönsson

Vi på Driftklart genomfört en noggrann inventering på en avloppspumpstation hos VA Syd. Vårt el team bestående av Fred Johansson och Lennart Christensen fick till uppdrag att göra en översyn av el infrastrukturen på anläggningen.  Syftet med denna detaljerade översyn var att framställa den vitala eldokumentationen från både ett drift- och elsäkerhetsperspektiv. Detta initiativ hade också som mål att identifiera de metoder som erbjuder det mest kostnadseffektiva utfallet för vår beställare. Målet med detta uppdrag var inte enbart att producera nödvändig dokumentation, utan även att identifiera metoder som skulle ge det mest fördelaktiga ekonomiska utfallet för vår kund.

En extern underkonsult, specialiserad inom området, ansvarade för konstruktionen av kretsschemat. Driftklart tog ledningen i detta projekt, ansvarig för projektledning, ekonomiska kalkyler och fältinventering. Med expertis från vår driftingenjör säkerställde vi att varje aspekt av projektet adresserades.

Vi är engagerade i att leverera högkvalitativa tjänster och ser fram emot fler möjligheter att förbättra avloppspumpstationsprocesser för våra kunder.

Kundcase

referenser & PROJEKT

Tillsammans med våra kunder utformar och driftsätter vi framtidens hållbara samhällen och infrastruktur. Här är ett litet urval av de projekt vi har genomfört med våra kunder.

Välkommen till Driftklart
Besök vår HR platform Hailey/

Vi på Driftklart är konsultbolag med ambitionen att utveckla och stödja din verksamhet inom infrastruktur, processindustrin och energi.