Driftklart vector logo

Förvärv av biogasuppgradering VASYD Källby

Förvärv av biogasuppgradering VASYD Källby

VA Syd

BESKRIVNING
Utvärdering av ägande av biogasuppgraderingsanläggning av ARV Källby.
NÄR
2019 - 2020
KUNDKONTAKT
Monica Erlandsson, VASYD

Kraftringen önskade att den befintliga uppgraderingsanläggningen skulle övergå till VASYDs ägande.

Driftklart arbetade med att undersöka möjligheterna och förutsättningarna för en sådan förändring och gjorde en förstudie i samarbete med VASYDs processingenjör.

Inom uppdraget undersöktes både de tekniska och ekonomiska aspekterna av ett övertagande.

Kundcase

referenser & PROJEKT

Tillsammans med våra kunder utformar och driftsätter vi framtidens hållbara samhällen och infrastruktur. Här är ett litet urval av de projekt vi har genomfört med våra kunder.

Välkommen till Driftklart
Besök vår HR platform Hailey/

Vi på Driftklart är konsultbolag med ambitionen att utveckla och stödja din verksamhet inom infrastruktur, processindustrin och energi.