Driftklart vector logo

Förvärv av biogasuppgradering VASYD Källby

Förvärv av biogasuppgradering VASYD Källby

VA Syd

BESKRIVNING
Utvärdering av ägande av biogasuppgraderingsanläggning av ARV Källby.
NÄR
2019 - 2020
KUNDKONTAKT
Monica Erlandsson, VASYD

Kraftringen önskade att den befintliga uppgraderingsanläggningen skulle övergå till VASYDs ägande.

Driftklart arbetade med att undersöka möjligheterna och förutsättningarna för en sådan förändring och gjorde en förstudie i samarbete med VASYDs processingenjör.

Inom uppdraget undersöktes både de tekniska och ekonomiska aspekterna av ett övertagande.

Välkommen till Driftklart
Bli vår partner

Vi på Driftklart är konsultbolag med ambitionen att utveckla och stödja din verksamhet inom infrastruktur, processindustrin och energi.