Driftklart vector logo

CESO effektstyrd UC

CESO effektstyrd UC

EON

BESKRIVNING
Utformning av projektmodell och interna processer för genomförande av effektstyrning av UC-CESO
NÄR
2020
KUNDKONTAKT
Christian Jönsson, EON

EON har ett egenutvecklat system som möjliggör effektstyrning av befintliga och nya fjärrvärmeundercentraler.
Målet med tekniken är att kunna utnyttja termisk tröghet hos brukarna och under effekttoppar kunna sänka energileveransen under en period som inte påverkar komfort.

Driftklart har i uppdrag att se över befintliga projektrutiner från kundavtal till färdig installerad anläggning. Utveckla projektledningsprocesser samt verktyg för effektivare och mer strukturerad lagring av relevanta data.

Kundcase

referenser & PROJEKT

Tillsammans med våra kunder utformar och driftsätter vi framtidens hållbara samhällen och infrastruktur. Här är ett litet urval av de projekt vi har genomfört med våra kunder.

Välkommen till Driftklart
Besök vår HR platform Hailey/

Vi på Driftklart är konsultbolag med ambitionen att utveckla och stödja din verksamhet inom infrastruktur, processindustrin och energi.