Driftklart vector logo

Dedikerad projektledare för att säkerställa genomförande av solcellsinstallationer.

Dedikerad projektledare för att säkerställa genomförande av solcellsinstallationer.

EON

BESKRIVNING
E.ON, en ledande energileverantör i Europa, behövde hitta en dedikerad projektledare för att säkerställa ett framgångsrikt genomförande av sina solcellsinstallationer. Driftklart med Kristian hade till uppgift att övervaka alla väsentliga steg i projektet från planering till implementering och underhåll. De var tvungna att kunna identifiera potentiella risker, lösa eventuella problem som uppstod under installationen och samarbeta effektivt med olika intressenter under hela processen.
NÄR
2023
KUNDKONTAKT
Henrik Alkevall

Driftklart fick till uppdrag av E.ON att agera projekledare under solcellsinstallation för större projekt. Kristian Johansson, som är projektledare hos Driftklart, övertog ansvaret för B2B-solcellsinstallationer. Detta innefattar alla affärer mot företag och industrier som köper solceller av E.ON, med effekter i storlekordningen 100-600 kW.

När försäljningen är klar tar Kristian kommandot över allt byggarbete, från början till slut. Detta innebär att upphandla entreprenörer, förvärva nödvändigt material, utveckla en tidslinje, samarbeta med kunder, styra idrifttagningsprocesser och tillhandahålla utbildning. Han är vidare ansvarig för ekonomiska frågor som att utfärda fakturor och autentisera betalningsdokument. Under hela byggprocessen är Kristian aktivt involverad i att säkra resurser, skapa ett effektivt schema, upprätta kommunikationskanaler, övervaka driftsättningsverksamheten och leverera instruktioner. Som förvaltare av skattekrav ser han till att fakturor utfärdas och valideras på ett tillförlitligt sätt.

Projektens geografiska spridning sträckte sig huvudsakligen över Skåne, med några sträckande sig till Halland och Blekinge. Kunderna märkte snabbt lönsamheten och de miljövänliga fördelarna med sina installationer, vilket resulterade i återkommande affärer för ytterligare installationer.

Det som utmärker Kristians arbete är hans engagemang på plats, vilket ger en möjlighet att interagera direkt med kunder och entreprenörer för att skräddarsy lösningar för varje unik installation.

Driftklart stödjer inte bara med Kristians projektledningskompetens, men erbjuder även ytterligare expertis när det behövs. Detta kan inkludera elteknisk expertis för granskning av undercentraler eller kabeldimensionering, liksom ytterligare projektledningsstöd när arbetsbelastningen är hög.

Med varje projekt ser man till att lösningarna är skräddarsydda för den specifika byggnaden och dess unika behov, vilket garanterar optimal effektivitet och kundnöjdhet

Kundcase

referenser & PROJEKT

Tillsammans med våra kunder utformar och driftsätter vi framtidens hållbara samhällen och infrastruktur. Här är ett litet urval av de projekt vi har genomfört med våra kunder.

Välkommen till Driftklart
Besök vår HR platform Hailey/

Vi på Driftklart är konsultbolag med ambitionen att utveckla och stödja din verksamhet inom infrastruktur, processindustrin och energi.