Driftklart vector logo

Delprojektledning och platschefarbete vid borrsite för EON DeepGeo

Delprojektledning och platschefarbete vid borrsite för EON DeepGeo

EON Infrastruktur

BESKRIVNING
Delprojektledning av seismisk analys av testprojekt, samt platschefsarbete med APD planer och koordinering av borrsite.
NÄR
2019 - Pågår
KUNDKONTAKT
Mats Egard, EON

EON har påbörjat ett testprojekt för djupgeotermisk energiutvinning från 6km borrhål med höga temperaturer med EGS teknik.

Projektet är ett utvecklingsprojekt, och i en förlängning med goda förutsättningar att utvecklas till produktionsskala på ca 50 MW per anläggning.

Driftklart har varit med i projektledningsarbetet från starten med flertalet roller, dels delprojektledning av analysmetoder och sesmik, dels med platschefsarbete och utformning av borrsiten för ÖVT-1 och FFC-1 testhål borrigg för att borra ett 3km testhål.

Kundcase

referenser & PROJEKT

Tillsammans med våra kunder utformar och driftsätter vi framtidens hållbara samhällen och infrastruktur. Här är ett litet urval av de projekt vi har genomfört med våra kunder.

Välkommen till Driftklart
Besök vår HR platform Hailey/

Vi på Driftklart är konsultbolag med ambitionen att utveckla och stödja din verksamhet inom infrastruktur, processindustrin och energi.