Driftklart vector logo

Driftklart har stöttat SFAB inför nyinvesteringar i fjärrvärmenätet

Driftklart har stöttat SFAB inför nyinvesteringar i fjärrvärmenätet

Södertörns fjärrvärme (SFAB)

BESKRIVNING
Södertörns fjärrvärme förser Huddinge, Botkyrka, Salem med värme och kyla. Delar av nätet behöver reinvestering. Driftklart stöttat SFAB som marknadskoordinator, hanterat kunddialog, avtal, röromdragningar.
NÄR
2023
KUNDKONTAKT
Ann-Sofi Gaverstedt

Södertörns fjärrvärme (SFAB) förser hushåll och företag i Huddinge, Botkyrka och Salem med fjärrvärme och fjärrkyla. Vissa delar av fjärrvärmenätet står inför ett reinvesteringsbehov då rören har nått sin tekniska livslängd.

Driftklart har stöttat SFAB inför nyläggningen av rören som marknadskoordinator. Det har inneburit genomförande av marknadsaktiviteter som t.ex. dialog och kommunikation med SFABS kunder, avtalshantering, röromdragningar och koordinering mellan kunder och projektörer.

Kundcase

referenser & PROJEKT

Tillsammans med våra kunder utformar och driftsätter vi framtidens hållbara samhällen och infrastruktur. Här är ett litet urval av de projekt vi har genomfört med våra kunder.

Välkommen till Driftklart
Besök vår HR platform Hailey/

Vi på Driftklart är konsultbolag med ambitionen att utveckla och stödja din verksamhet inom infrastruktur, processindustrin och energi.