Driftklart vector logo

Driftklart teamar upp med Adven när nya IKEA-kontoret satsar på fjärrvärme.

Driftklart teamar upp med Adven när nya IKEA-kontoret satsar på fjärrvärme.

Adven / IKEA

BESKRIVNING
NCC / IKEA Property bygger ny kontorsbyggnad i Älmhult och satsar på fjärrvärme. Jonas Berg och Haidar Almadani assisterar Adven/Värmevärlden för att leverera fjärrvärme till IKEA Property's kommande kontorsbyggnad.
NÄR
Dec 2021 -
KUNDKONTAKT
Adven/Värmevärlden

Jonas Berg med Haidar Almadani teamar upp med Adven för att bygga fjärrvärme åt IKEA Property

Just nu är Driftklart i full gång med olika projekt runt om i landet. Ett av alla spännande uppdrag är för Adven som i sin tur anlitats av IKEA Property. IKEA önskade en hållbar fjärrvärmelösning för att värma sina nya kontorslokaler i Älmhult med och gav energibolaget förtroendet att sjösätta projektet.

Den nya byggnaden omfattar 17.000 kvadratmeter och ska huvudsakligen innehålla produktutvecklingsytor för IKEA of Sweden AB:s verksamhet för produktutveckling. Ytorna och installationerna ska byggas och utformas med en stor grad av flexibilitet för förändringar, kompletteringar och ombyggnationer i framtiden.

Driftklarts seniorkonsult Jonas Berg kommer tillsammans med projektören Haidar Almadani att stötta Adven under projektets gång. Jonas ser med tillförsikt på uppdraget eftersom det skapats ett gott, ömsesidigt förtroende under deras tidigare samarbeten. Jonas uppgift är att koordinera projektet med alla inblandade intressenter och att agera byggledare.

Fjärrvärme producerat med biobränsle med kontroll på miljövärden och utsläpp är ett hållbart sätt att värma en stor kontorsbyggnad med, förklarar Jonas. Systemet är stabilt eftersom det ansluts till ett befintligt fjärrvärmenät och har få, tekniskt underhållskrävande komponenter.

Fjärrvärme förbättrar även den lokala miljön – att värma fastigheter med lokala värmepannor i innerstad påverkar närmiljön negativt med ev. dåliga miljövärden, stoft och lukt.

Arbetet inleds med att Jonas och Haidar hämtar in information från projektets olika aktörer för att skapa ett projekteringsunderlag.

Ett gott förarbete förebygger skador och förhindrar problem. Det måste finnas förutsättningar för rätt dimensioner när fjärrvärmeledningar ska dras. Det gäller också att ha koll på markytan och vilka höjder korsningar med kablar och andra rör kan passera på.

Driftklarts och Jonas roll är bland annat att stämma av med fastighetsägare, byggherrar och fastighetsbyggnadsentreprenörer så att arbetet kan flyta på. Vi granskar också våra ritningar internt så att det vi levererar håller hög kvalitet, berättar Jonas.

Hur man kan minimera fördyringar och svårigheter i ett fjärrvärmeprojekt?

Under projekteringsfasen gör vi alltid beräkningar och uppskattningar utifrån våra erfarenheter, men verkligheten stämmer inte alltid överens, vilket vi måste ta med i beräkningen.

Vi informerar Adven fortlöpande om eventuellt extra arbete och vilka kostnader det kan medföra.

En grundlig projektering och förarbete med alla involverade är viktigt för att minimera fördyringar i projektet.

När sträckan börjar bli färdiggrävd stämmer jag av med svetsentreprenören så de får god framförhållning i sitt åtagande. Sedan är det dags för röntgen (10%), provtryckning och en skarvisolering. Termografering görs med IR-kamera för att mäta temperaturen på isolerskarvarna och rördetaljer. Kameran genererar en bild som visar var det finns genomslag, det vill säga värmepunkter som är varmare än på andra ställen. Om man inte gjort en korrekt termografering finns risken att ett område som är uppvärmt av det felaktiga genomslaget senare tolkas som en fjärrvärmeläcka. Då kanske man lägger tiotusentals kronor på att gräva upp området i onödan bara för att upptäcka att så inte är fallet.

Hur ser projektets tidslinje för att installera fjärrvärmeanslutningen?

Vi påbörjade projekteringen i november. I nästa steg handlar det om att kommunicera med projektansvarig på IKEA Property är att avgöra hur och när fjärrvärmeentreprenaden ska komma in i fastighetsbyggnadsentreprenaden. Vi ska snart sätta ett datum för när vi kan få möjlighet att verka på deras etablerade områden. Advens arbetsmiljöplaner ska stämma överens med fastighetsbyggnadsentreprenören NCCs egna arbetsmiljöplaner. Vi har gjort en grov kostnadsskiss och gör avstämningar innan de olika momenten.

Det låter onekligen som att det är en del att tänka på, men Jonas erfarenhet och kunskap tillsammans med konstruktörsstöd från Haidar kommer att ge vind i seglen. Vi önskar lycka till och hoppas att pusselbitarna och kablarna faller på plats.

Läs mer om fjärrvärme

Kundcase

referenser & PROJEKT

Tillsammans med våra kunder utformar och driftsätter vi framtidens hållbara samhällen och infrastruktur. Här är ett litet urval av de projekt vi har genomfört med våra kunder.

Välkommen till Driftklart
Besök vår HR platform Hailey/

Vi på Driftklart är konsultbolag med ambitionen att utveckla och stödja din verksamhet inom infrastruktur, processindustrin och energi.