Driftklart vector logo

Förstudie för energioptimering hos Orkla

Förstudie för energioptimering hos Orkla

Orkla

BESKRIVNING
Analys av möjliga alternativ för minskad energiåtervinning vid Eslövsfabriken.
NÄR
2019
KUNDKONTAKT
Emelie Zakrisson, Orkla

Uppdraget handlade om att analysera de befintliga energiflödena över fabriken och därifrån se på vilka alternativ.

Där handlar det framförallt att ta till vara på överskottsvärme från kyltorn från frysar, värmepumpslösningar, möjlig fjärrvärme och utbyte av ångnät mot varmvatten och integrerade lösningar för återvinning och balansering av energier och förbrukare.

Kundcase

referenser & PROJEKT

Tillsammans med våra kunder utformar och driftsätter vi framtidens hållbara samhällen och infrastruktur. Här är ett litet urval av de projekt vi har genomfört med våra kunder.

Välkommen till Driftklart
Besök vår HR platform Hailey/

Vi på Driftklart är konsultbolag med ambitionen att utveckla och stödja din verksamhet inom infrastruktur, processindustrin och energi.