Driftklart vector logo

Fjärrvärme och energisystem till VASYD Sjölunda.

Fjärrvärme och energisystem till VASYD Sjölunda.

VA Syd

BESKRIVNING
Energiutredning för att undersöka möjligheten till fjärrvärme som uppvärmning av Sjölunda avloppsreningsverk.
NÄR
2019
KUNDKONTAKT
Peter Lehrecke, VASYD

Utförde analys av möjligheterna till att få fjärrvärme från EONs fjärrvärmenät vid en temperatur som möjliggör redundans till den egna värmeproduktionen.

Vi testade praktiska driftsfall i samarbete med EON och gjorde en utvärdering av hur anläggningen klarade av att hålla rötningstemperatur på befintlig installation.

Vi gjorde driftsinstruktioner och uppdateringar av styrsystemet för automatisk hantering av driftsfall.

Kundcase

referenser & PROJEKT

Tillsammans med våra kunder utformar och driftsätter vi framtidens hållbara samhällen och infrastruktur. Här är ett litet urval av de projekt vi har genomfört med våra kunder.

Välkommen till Driftklart
Besök vår HR platform Hailey/

Vi på Driftklart är konsultbolag med ambitionen att utveckla och stödja din verksamhet inom infrastruktur, processindustrin och energi.