Driftklart vector logo

Förstudie för bränslekonvertering E.ON UFC

Förstudie för bränslekonvertering E.ON UFC

EON - Utklippans Fjärrvärme Central

BESKRIVNING
Förstudie av yttre bränslehantering och säsongslager av biobränsle till konverteringsprojekt.
NÄR
2019
KUNDKONTAKT
Yvette Reuterswärd, EON

Som en del i förstudien med att konvertera UFC, Utklippans Fjärrvärme Central, så hade vi uppdraget att analysera och presentera en förstudie för hur pellets kan lagras i säsongslager i närområdet. Vi tittade på olika silolösningar och tältförvaring för lagring av biobränsle.

Som en del i uppdraget blev även att assistera projektledaren med sammanställning av samtliga delprojekt för moderniseringen och sammanställa en syntesrapport för förstudien i sin helhet.

En annan del i uppdraget var även att göra en förstudie för hur 10 mindre hetvattenpannor a 10MW med pellets står sig i relation till konvertering av befintliga pannor samt att göra en Basic design på en sådan anläggningsutformning.

Kundcase

referenser & PROJEKT

Tillsammans med våra kunder utformar och driftsätter vi framtidens hållbara samhällen och infrastruktur. Här är ett litet urval av de projekt vi har genomfört med våra kunder.

Välkommen till Driftklart
Besök vår HR platform Hailey/

Vi på Driftklart är konsultbolag med ambitionen att utveckla och stödja din verksamhet inom infrastruktur, processindustrin och energi.