Förstudie för bränslekonvertering E.ON UFC

Beskrivning

Förstudie av yttre bränslehantering och säsongslager av biobränsle till konverteringsprojekt.

när
2019
Kundkontakt
Yvette Reuterswärd, EON

Som en del i förstudien med att konvertera UFC, Utklippans Fjärrvärme Central, så hade vi uppdraget att analysera och presentera en förstudie för hur pellets kan lagras i säsongslager i närområdet. Vi tittade på olika silolösningar och tältförvaring för lagring av biobränsle.

Som en del i uppdraget blev även att assistera projektledaren med sammanställning av samtliga delprojekt för moderniseringen och sammanställa en syntesrapport för förstudien i sin helhet.

En annan del i uppdraget var även att göra en förstudie för hur 10 mindre hetvattenpannor a 10MW med pellets står sig i relation till konvertering av befintliga pannor samt att göra en Basic design på en sådan anläggningsutformning.

Relaterade projekt

SE ALLA Projekt
Cta-background-image

Bli en del av vårt team

Vi söker ständigt efter nya kollegor, vill vi höra mer om vem du är och hur vi kan hitta sätt att samarbeta eller anställa till vår verksamhet.

TILL ANSÖKAN