Driftklart vector logo

Hässleholm Miljö moderniserar sin fjärrvärmeanläggning

Hässleholm Miljö moderniserar sin fjärrvärmeanläggning

Hässleholms Miljö

BESKRIVNING
Driftklart projektleder när fjärrvärmeanläggningen i Hässleholm ska moderniseras.
NÄR
2023
KUNDKONTAKT
Per Haker

Hässleholm Miljö har moderniserat och effektiviserat sin fjärrvärmepanna med rökgaskondensering, en process som leder till betydande minskningar av utsläpp och energiförbrukning. Tack vare denna teknik ökas energiutvinningen från bränslet med 20%, vilket förbättrar ekonomin och kan på sikt sänka fjärrvärmepriset.

Den nya tekniken möter nya lagkrav som träder i kraft i december och gör det möjligt att ytterligare rena rökgaser som tidigare släpptes ut i luften. Projektet, lett av Hässleholm Miljös anläggningschef Per Haker och projektledare Monica Kaija från Driftklart, inkluderar även återvinning av tekniskt vatten och vattenbalansberäkningar för att optimera anläggningens vattenanvändning.

Kundcase

referenser & PROJEKT

Tillsammans med våra kunder utformar och driftsätter vi framtidens hållbara samhällen och infrastruktur. Här är ett litet urval av de projekt vi har genomfört med våra kunder.

Välkommen till Driftklart
Besök vår HR platform Hailey/

Vi på Driftklart är konsultbolag med ambitionen att utveckla och stödja din verksamhet inom infrastruktur, processindustrin och energi.