Driftklart vector logo

Modernisering av Sjöviksverket: Driftklart Levererar Integrerad Projektledning och Teknisk Expertis

Modernisering av Sjöviksverket: Driftklart Levererar Integrerad Projektledning och Teknisk Expertis

Trelleborgs VA

BESKRIVNING
Projektering och projektledning av ny produktionsanläggning vid Sjöviksverket i Trelleborg.
NÄR
2023
KUNDKONTAKT
Helena Claesson

Driftklart har varit en aktiv aktör i projektledningen för upphandling, installation och driftsättning av två nya gaspannor vid VA-verket i Trelleborg. För att säkerställa att den befintliga anläggningen uppfyller dagens krav har Driftklart samordnat och utfört en rad olika tekniska undersökningar. Dessa har utmynnat i en omfattande statusbedömning som har varit styrande för den fortsatta uppdateringen av anläggningen.

Ett multidisciplinärt team från Driftklart har varit involverade i detta projekt. Projektledare Adam Hansson och Kenth Larsson har inte enbart ansvarat för den övergripande styrningen, utan även för detaljerade undersökningar och upphandlingar. Deras arbete kompletteras av Magnus Larsson, Lennart Kristensen och Fred Johansson, som har bidragit med expertis inom övergripande styrprinciper för anläggningen. För att säkerställa att alla installationer uppfyller gällande säkerhetskrav har Josef Sinno ingått i projektet som BAS U.

Genom ett helhetstänk och en hög grad av teknisk kompetens har Driftklart säkerställt att den moderniserade anläggningen vid Sjöviksverket blir funktionell och effektiv, och långsiktigt hållbar.

ADAM HANSSON

adam.hansson@driftklart.se
+46 70-303 36 20

KENTH LARSSON

kenth.larsson@driftklart.se
+46 76-396 79 13

Kundcase

referenser & PROJEKT

Tillsammans med våra kunder utformar och driftsätter vi framtidens hållbara samhällen och infrastruktur. Här är ett litet urval av de projekt vi har genomfört med våra kunder.

Välkommen till Driftklart
Besök vår HR platform Hailey/

Vi på Driftklart är konsultbolag med ambitionen att utveckla och stödja din verksamhet inom infrastruktur, processindustrin och energi.