Driftklart vector logo

Projektledning och installation av skorsten hos Orkla

Projektledning och installation av skorsten hos Orkla

Orkla

BESKRIVNING
Projektledning, upphandling och byggledning av ny skorsten och rökgaskanal för två stycken 17MW gaspannor.
NÄR
2018-2019
KUNDKONTAKT
Magnus Mårtensson

Uppdrag som projektledare, innefattande projektledning från förstudie till färdig ny anläggningsdel.

Orklas befintliga 60 meter höga skorsten med två rökrör var uttjänt och behövde bytas. Rökgaskanalen från bakre draget och ut till skorsten ersattes med en nya för att ytterligare sänka rökgastemperaturen för ökad verkningsgrad.

Arbetet innebar även projektledning av nytt skorstensfundament och diverse utrustning på skorstenen.

Kundcase

referenser & PROJEKT

Tillsammans med våra kunder utformar och driftsätter vi framtidens hållbara samhällen och infrastruktur. Här är ett litet urval av de projekt vi har genomfört med våra kunder.

Välkommen till Driftklart
Besök vår HR platform Hailey/

Vi på Driftklart är konsultbolag med ambitionen att utveckla och stödja din verksamhet inom infrastruktur, processindustrin och energi.