Driftklart vector logo

Driftklart leder det FÖREBYGGANDE underhållsarbetet hos VASYD framåt.

Driftklart leder det FÖREBYGGANDE underhållsarbetet hos VASYD framåt.

VA Syd

BESKRIVNING
Delprojekt för VA SYD med målet att öka vattenreningskapaciteten.
NÄR
2021-2022
KUNDKONTAKT
Yvette Reuterswärd, VASYD

Rent vatten är allas angelägenhet och det blir allt viktigare att optimera reningsprocesserna med så lite miljöpåverkan som möjligt.

Ramavtalet med VASYD bygger ett långsiktigt samarbete inom strategiskt underhåll och underhållsingenjörstjänster inom produktionsverksamheten. Samspelet fungerar mycket bra tack vare ett ömsesidigt förtroende och vilja att utveckla verksamheten tillsammans. Magnus Larsson agerar spindel i nätet i ett delprojekt för VA SYD med målet att öka vattenreningskapaciteten. Magnus arbetar med projekt- och underhållsingenjörsuppdrag åt VASYD, och även andra kunder till Driftklart.

Magnus är mycket på reningsverket i Klagshamn för tillfället, vi besökte honom där. Magnus berättar att arbetet för VASYD är betydelsefullt eftersom de hanterar avloppsvatten och dricksvatten samt förser invånare i Klagshamn, Malmö, Lund och Vellinge med vatten av hög kvalitet. Inom en snar framtid kommer det behövas nyinvesteringar som en viktig del av samhällsplaneringen, inte minst eftersom befolkningen växer.

” VASYD behöver göra omfattade investeringar för att möta den ständigt växande befolkningen i regionen och minska påverkan på miljön, min uppgift ett viktigt delprojekt för att nå målen. VA branschen generellt står inför stora reinvesteringar då anläggningsparken i vissa avseenden nått sin tekniska livslängd. ” - Magnus Larsson

VASYD arbetar aktivt med att utveckla sin drift-och underhållstrategi, en utmaning som Magnus ser fram emot och känner igen från sina tidigare uppdrag till energibranschen. VASYD kommer att arbeta mer förebyggande med underhåll, minska stopptider, öka effektiviteten och skaffa säkrare rutiner. De strävar ständigt en bättre arbetsmiljö för de som arbetar i verksamheten. Rutiner och tydlig planering underlättar utförandet. I stället för att köra tills bilen går sönder ska man lämna in den på regelbunden service, säger Magnus.

Uppdaterade och relevanta underhållsplaner är viktigt och Magnus arbetar med att utveckla dessa. Företaget plockar hem maskindelar i god tid och ser till att det finns resurser och mekare på plats. Driftklart stöttar upp och hjälper VA Syd att vara proaktiva så att allting flyter på, förklarar Magnus. Omställningen bjuder också på utmaningar eftersom drifttekniker inte längre ska göra mekaniskt underhåll, i stället tas extern hjälp in. Numera ska alla incidenter rapporteras in i system och kvalitetssäkras genom korrekta felanmälningar. Tidigare kanske en byggtekniker har åtgärdat problemet på plats. Nu handlar driftens uppgifter om att övervaka processen, och i stället har man annan personal till underhåll och förvaltning.

Förutom arbetet som underhållsingenjör är Magnus också projektledare för ett del-projektet för VASYD- Nya Klagshamn. Just nu sker en utvärdering av dess kapacitet och belastning. Det finns ett inlopp med vissa avstick som går i retur till inloppet, vilket gör att det vattnet cirkulerar och skapar en rundgång. Riskanalyser görs regelbundet för att hålla koll på de olika reningsstegen, men analysen av kapaciteten blir inte lika bra på grund av denna rundgång.

Magnus Larsson
Vilka egenskaper är viktiga för en underhållsingenjör?

Man behöver vara strukturerad och analytisk samt ha en viss processkännedom. Dessutom har jag ett visst lugn från att varit mycket ute på sjön. Sedan underlättar det att jag sitter på plats och har en god relation med personalen.

Hur ser en vanlig dag ut i projektet?

Jag kommer dit på morgonen och kollar statusen på verket via underhållssystemet. Inkorgen fylls av meddelanden med felanmälningar. Jag måste bedöma om problemet är kritiskt och om det finns resurser på plats för att lösa det. En dialog inleds med driften. Resten av uppgifterna är mer av förebyggande karaktär.

VASYD arbetar aktivt med att utveckla underhållsprocessen, vilka fördelar ser du?

Det finns otroligt många fördelar med omställningen. Folk är inte vana vid att arbeta enligt det nya sättet och kan bli osäkra på arbetsfördelningen, men det är värt det när man tar sig över puckeln. Arbetsmiljön blir bättre när alla vet vad som ska göras och det blir billigare och bättre resultat. Det är dyrt att köpa in tjänster akut. När maskiner får längre livslängd behöver man inte köpa nya.

Vi tackar Magnus för pratstunden. Förutom Magnus så har Driftklart ca 5 personer som på något sätt är involverade i VASYD projekt- och underhållsingenjörsarbeten. Magnus framhäver Aldo Orellana som är en kollega på Driftklart som gör liknade arbeten. Att ha en grupp som stöttar varandra, och vår kund är guld värt. Det gör arbetet roligare och bättre för kunden.

Driftklart är glada över att har ramavtal med VASYD och möjligheten vara en strategisk partner. Det är spännande att få vara en del av en sådan samhällsviktig funktion som förser skåningar med renat avloppsvatten och rent vatten - även i framtiden.

Kundcase

referenser & PROJEKT

Tillsammans med våra kunder utformar och driftsätter vi framtidens hållbara samhällen och infrastruktur. Här är ett litet urval av de projekt vi har genomfört med våra kunder.

Välkommen till Driftklart
Besök vår HR platform Hailey/

Vi på Driftklart är konsultbolag med ambitionen att utveckla och stödja din verksamhet inom infrastruktur, processindustrin och energi.