Driftklart vector logo

Projektering och upphandling av nytt energisystem för VASYD

Projektering och upphandling av nytt energisystem för VASYD

VA Syd

BESKRIVNING
Projektering och upphandling av nytt energisystem till Avloppsreningsverket i Klagshamn.
NÄR
2019 - 2020
KUNDKONTAKT
Patrick Liljedahl, VASYD

Uppdraget har handlat om att göra en förprojektering för ny energiproduktion och intern distribution av varmvatten vid avloppsreningsverket i Klagshamn.
Uppdraget har delvis gjorts i samarbete och under UMIAs uppdrag till VASYD.

Design av processcheman, tekniska beskrivningar och layout för ny produktion har varit en stor del av uppdraget. Anpassning av nya pannor och gasmotorer har analyserats och nya gasmotorer har tagits fram i samarbete med leverantörer av dessa.

Kundcase

referenser & PROJEKT

Tillsammans med våra kunder utformar och driftsätter vi framtidens hållbara samhällen och infrastruktur. Här är ett litet urval av de projekt vi har genomfört med våra kunder.

Välkommen till Driftklart
Besök vår HR platform Hailey/

Vi på Driftklart är konsultbolag med ambitionen att utveckla och stödja din verksamhet inom infrastruktur, processindustrin och energi.