Driftklart vector logo

Säkerställa drift vid nödläge hos Perstorp Chemicals

Säkerställa drift vid nödläge hos Perstorp Chemicals

Perstorp Chemicals

BESKRIVNING
Säkerställa driftsäker nöddieselfunktion. Modernisera styrsystemet och leta lämpliga lösningar för en uppdatering av utrusningen.
NÄR
2021
KUNDKONTAKT
Daniel Hansson

Dieselmotorn inklusive pump och system är en säkerhetsfunktion för P6 vid el bortfall. Pannan måste kylas även om bränsletillgången stoppat, det sker en efterförbränning och inte minst den ackumulerade värmen måste kylas bort för att inte torrkoka pannan. Skulle en torrkokning ske kan det uppstå stora skador  och trycksätta delar i pannan. Stilleståndstiden skulle i sådant fall skulle troligen medföra omfattande kostnader kopplade till reparation och ersätta pannan med dyrare bränslen.

Kundcase

referenser & PROJEKT

Tillsammans med våra kunder utformar och driftsätter vi framtidens hållbara samhällen och infrastruktur. Här är ett litet urval av de projekt vi har genomfört med våra kunder.

Välkommen till Driftklart
Besök vår HR platform Hailey/

Vi på Driftklart är konsultbolag med ambitionen att utveckla och stödja din verksamhet inom infrastruktur, processindustrin och energi.