Driftklart vector logo

Vad är egentligen HACCP? Läs om Emmas spännande konsultuppdrag hos Inpac

Vad är egentligen HACCP? Läs om Emmas spännande konsultuppdrag hos Inpac

Inpac i Lund AB

BESKRIVNING
Inpac är ett nordiskt baserat företag med erfarenhet och expertis inom förpackning av läkemedel och probiotika för främst den nordiska och europeiska marknaden. Man är även tillverkare av kosttillskott och erbjuder kontraktstillverkning för kunder över hela världen.
NÄR
2020 - 2022
KUNDKONTAKT

Möt Emma, en av våra duktiga konsulter som drivs av att förbättra livsmedelshanteringen. Hon arbetar som konsult för tillverkningsföretaget Inpac.  Inpac arbetar med de flertalet större aktörer inom kosttillskott i Sverige. De producerar till exempel kapslar och pulver för kosttillskott och probiotika.

Emmas huvudsakliga uppdrag på Inpac är att säkerställa att livsmedel i produktionen håller god kvalitet och är livsmedelssäkert. Fokus ligger på reklamationshanteringar, riskbedömningar och lagefterlevnad. Arbetet ligger i linje med ISO 9001 och ISO 22000, för att säkerställa att produkter produceras och kontrolleras enligt kvalitetsstandarder.

När Emma summerar tiden på företaget hittills nämner hon det positiva med att lära känna personalen ordentligt eftersom det endast finns ett tiotal personer på kontoret och ett 50-tal inom produktionen. Företagsstrukturen hos Inpac har gett möjlighet för Emma att arbeta brett och på så sätt samla på sig mycket kunskap om de olika processerna. En givande relation för både konsult och uppdragsgivare.

Ett av Emmas uppdrag är att förbättra befintliga HACCP-studier för samtliga processer. Det går ut på att hitta risker i livsmedelsproduktionen, som kan vara kemiska, biologiska och fysikaliska och riskbedöma dessa. Genom att skapa flödesscheman kan man se de olika stegen tydligt och sätta in rätt insatser för att arbeta förebyggande mot farorna.

Arbetet går också ut på att utföra lagefterlevnadskontroller för att kontrollera att lagstiftning och andra ISO och OHSAS-krav efterlevs, men även lagstiftning och inom livsmedel och läkemedelsbranschen kontrolleras. Lagefterlevnadskontroll är ett av de krav ett livsmedelstillverkningsföretag ska uppfylla, men informationen är också viktig för att kunna arbeta förebyggande. Emma ser till att skaffa rätt underlag genom att granska olika dokument och intervjua personal. Därefter sammanställs i verktyget Notisum.

Emma ser fram emot att fortsätta som konsult inom livsmedelsbranschen som hon har valt att nischa sig genom sina utbildningar. Ett konsultuppdrag av detta mått kräver erfarenhet av eller teoretisk utbildning om den specifika miljön i en fabrik, förklarar hon.
Berätta något mer om bolaget?

Inpac har sedan en tid tillbaka samarbetat med Samhall där 20 – 25 personer kompletterar verksamheten på lagret och inom produktion. I slutet av förra året tilldelades Inpac ”Visa vägen-priset” och blev ”Årets arbetsgivare” med motivationen ” Hos årets arbetsgivare ses mångfald som en självklar tillgång och alla ges möjlighet att bidra utifrån sina egna talanger och förmågor. Alla är olika – men lika viktiga. Genom att låta alla göra det de är bra på, oavsett funktionsnedsättningar eller tidigare erfarenheter, kan arbetsgivaren visa upp välfungerande och målmedvetna arbetslag med medarbetare som känner stolthet, samhörighet, arbetsglädje och lojalitet”. Detta fina pris delades personligen ut av Prins Daniel till Inpacs VD Henrik Nyberg.

Hur länge kommer uppdraget att pågå?

Nu är det bara en månad kvar eftersom de valt att anställa en kvalitetsingenjör. Jag har varit på Inpac i nästan ett år och det har varit en lärorik och givande tid för mig som konsult inom kvalitet mot livsmedelsproduktion.

Det är roligt att Emma har trivts så bra i sin roll och även hittat en spännande nisch inför framtiden. Här finns alltså en bra kombination av nytänk och specialistkunskaper.

Kundcase

referenser & PROJEKT

Tillsammans med våra kunder utformar och driftsätter vi framtidens hållbara samhällen och infrastruktur. Här är ett litet urval av de projekt vi har genomfört med våra kunder.

Välkommen till Driftklart
Besök vår HR platform Hailey/

Vi på Driftklart är konsultbolag med ambitionen att utveckla och stödja din verksamhet inom infrastruktur, processindustrin och energi.