Lika självklart som Driftklart

TJÄNSTER

Driftklart är ett teknikkonsultbolag nischat mot energi, industri och infrastruktur med ett hållbarhetstänk som genomsyrar hela vårt arbete. Vi erbjuder traditionell konsultation inom energi- och tillverkningsindustri, men med en förankring i drift, underhåll och förvaltning. Vi är bland annat erfarna inom projektledning, driftsättningar, förstudier och analysarbeten. Stor yrkesstolthet, flexibilitet och förtroende och hjärta för våra kunder är grunden i vårt arbete och bemötande.

ENERGI

För att Sveriges energisystem ska kunna utvecklas hållbart behöver vi robusta, smarta och miljöriktiga energisystem. Vårt energibehov förändras och utvecklas kontinuerligt och för att möta detta krävs det en kombination av eftertänksamhet och nyfikenhet.

Det är ett omfattande förändringsarbete som genomförs på alla plan, från producent till brukare. Nya mönster och incitament driver förändringen, med ett hållbarhetstänk som vi på Driftklart har kompetens och stöttar er i.

Läs mer
Drift i vårt DNA
janster energi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

INDUSTRI

INDUSTRI

Industrin står inför en utmanande resa där välplanerade investeringar, med parametrar som digitalisering, energi- och resurseffektivisering, kommer vara avgörande för att kunna stärka konkurrenskraften.

Läs mer
Drift i vårt DNA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

INFRASTRUKTUR

Med en ökande förtätning och en beteendestyrd samhällsutveckling står vår infrastruktur inför stora investeringsbehov. Förstärkningar av elnät, smartare styrning av processer, hantering av större nederbörd, lågtemperaturfjärrvärme, vätgasproduktion och -hantering, är bara några områden som är aktuella för att bibehålla goda samhälleliga funktioner.

Läs mer
Drift i vårt DNA
INFRASTRUKTUR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.