2021-12-08

Driftklart skalar upp - dags för etablering i Stockholmsområdet

Driftklart skalar upp - dags för etablering i Stockholmsområdet

Full fart framåt för Driftklart! Vi kan med glädje berätta att en etablering i Stockholm väntar runt hörnet. Genom att verka i Stockholmsregionen med omnejd får Driftklart tillgång till en helt ny marknad och kan skapa värde hos fler kunder.

Full fart framåt för Driftklart! Vi kan med glädje berätta att en etablering i Stockholm väntar runt hörnet. Genom att verka i Stockholmsregionen med omnejd får Driftklart tillgång till en helt ny marknad och kan skapa värde hos fler kunder. Jakob & Torres berättar mer om Driftklarts planer på att starta upp ett nytt kontor och vad som framtiden har att erbjuda.

Redan när Driftklart startade upp i Malmö fanns det en tanke på att vara ett konsultbolag med nära relationer till sina kunder, vi vill bli en del av våra kunders team, inleder Jakob. Satsningen på ett Stockholmskontor går i linje med Driftklarts ambitioner om att erbjuda ett grovkalibrigt anläggningsstöd, där kundens behov är i centrum och vår roll är att vara flexibla och leverera ett resultat. Det kändes naturligt att vi etablerar oss i andra delar av Sverige och skapar nya synergier av kompetens och nätverk.

Det är ibland tidskrävande att vara beställare av konsulttjänster idag, ett bolag som Driftklart har stora möjligheter att sänka trösklar för att beställaren ska kunna ta in oss som stöd. Allt från att projektleda ett större anläggningsprojekt, till konstruktion, byggledning och arbetsmiljö.

SE UTBUD AV TJÄNSTER

Vi arbetar brett med energiprojekt samt energitung industri, det är ofta en utmaning att förklara vad Driftklart gör på marknaden. Tanken är att det ska kännas tryggt att vända sig ett enda konsultbolag som kan dra i trådar och har rätt kontakter. Vi brinner för teknik och projekt, samt bygger nära relationer.

Driftklart satsar på att etablera sig i huvudstaden, eftersom det är mycket spännande på gång där. Många potentiella, stora kunder påminner mycket om Driftklarts nuvarande kunder. Vid rekrytering är det positivt att nämna att Driftklart har kontor både i Malmö och Stockholm. En del rekryteringskandidater har dessutom frågat när vi kommer i gång i Stockholm, berättar Jakob. Det är värdefullt för bolaget att ha kontor på fler ställen än bara Malmö. Att har en lokal förankring till våra kunder, men med dagens arbetssätt där mycket görs på distans så finns stora möjligheter till synergier mellan kontor och geografiska marknader för konsulttjänster och anläggningsstöd generellt.

Hur bedömer du efterfrågan på Driftklarts tjänster i Stockholm?

I Stockholmsområdet finns många energibolag, energiintensiv tung industri och livsmedelsbolag likt de vi arbetar med sen tidigare. Vi kommer inte ändra så mycket i vår strategi och tjänsteutbud. Att vi får en lokal förankring med ett kontor i Stockholm är en förutsättning för att knyta nära kontakter med kunder i den Stockholmsregionen och att de känner att vi är där för dem när de behöver.

Vilka är utmaningarna?

Det geografiska avståndet kan så klart innebära en utmaning. Det viktiga är att bygga båda kontoren som ett företag och inte att ha två resultatenheter. En placering i Stockholms innerstad skulle kanske vara trevligt! VI håller på att leta lokal och hoppas kunna presentera en adress under våren.

Om vi tittar ännu längre fram - hur ser ambitionen ut för 2022/23?

Det är viktigt att inte tappa fokus på Malmökontoret, utan att se till öka personalstyrkan i lagom takt. Vi vill vara ett grovkalibrigt bolag, och kunden ska känna att de får det som förväntas av oss. Det gör rekryteringarna mycket viktiga så att vi inte skalar upp för snabbt och tappar vår status.

Planerna förväntas sjösättas vid årsskiftet, första rekryteringarna är på plats, och vi hoppas att marknaden högre upp i landet är redo att uppleva ett nytt sätt att få extern stöttning i projekt och förvaltning!

senaste nyheter

se alla nyheter